Спектакълът за деца „Малката принцеса“, организиран от Академията за технико-педагогическо професионално обучение в Ниш, департамент Пирот, ще има премиера на 8 май 2024 г., сряда, в Културния център в Димитровград с начало 13 часа.

С този спектакъл координаторът, ATVSS Отдел Пирот, обявява началото на Фестивала на детската драма в рамките на проекта Culture bridgeing festival, който се организира в сътрудничество с Министерството на външните работи на Република България и град Пирот, от юни 3 до 7, 2024 г. в Дома на културата в Пирот.

Партньори по този проект са детските градини и основните училища във всички общини на Пиротска област.


Академия за технико-образователна професионална подготовка Отдел Пирот

Драматичен клуб

Драматичният клуб към Академията за технико-педагогическа професия – отдел Пирот развива различни драматични дейности от десет години. През цялата учебна година се организират творчески драматични упражнения и игри, драматични и куклени ателиета, а в края на всеки семестър се подготвя и реализира представление. Имайки предвид бъдещата професия на нашите ученици, всички представления са предназначени за деца, които посещават детски градини, предучилищни заведения и начални класове на началните училища.

Culture bridgeing festival – международен фестивал


Партньори в проекта

Ръководство на сръбски

Ръководство на английски език