За нас

ПРОЕКТ „МОСТ КУЛТУРИ“, ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКОТО ДРАМАТИЧНО ТВОРЧЕСТВО

Цел на проекта:

-Културна активност на младите хора и интегриране на представители на националните малцинства сред детското население в културни дейности в областта.

– Сътрудничество и свързване на образователните институции на областно ниво.

– Проектът обединява 11 партньора, които са предучилищни институции и начални училища на територията на област Пирот.

Кратко описание на проекта:

– Проектиране на представления за деца и реализиране на драматични работилници с помощта на специално ръководство, създадено за целите на проекта, и с професионалната помощ на професор ATVSS, Катедра Пирот.

– Крайният резултат от проекта са пиеси (поне по една за всеки партньор), проектирани и реализирани с деца от предучилищни институции и ученици от мнозинството и малцинството, които ще се състезават във финалната фаза на проекта, която е фестивалът на детските драма през май 2024 г.

– Очакваме през следващите години фестивалът да привлече вниманието и да събере повече участници както от страната, така и от чужбина и да прерасне в културна проява на град Пирот и Академията, която да се провежда веднъж на две години.

– Идеята ни е фестивалът да бъде включен в годишния план на училището, в плана за дейността на градските и общинските власти.

– Фестивалът е съфинансиран от Посолството на Република България и ATVSS Niš.

– Подкрепа и съдействие при реализацията на проекта: гр. Пирот