жури и награди

експертно жури на фестивала

  1. Danica Mitić, актриса от Народния театър Пирот – председател на журито
  2. Albena Milev, директор на Център за култура Димитровград – чл
  3. dr Mirjana Stanković Đorđević prof. struk. stud., ATVSS Odsek Pirot – чл


награди

CULTURE BRIDGING FESTIVAL

Спектакъл за деца „Принцеси в къщата на крадците“

OŠ „8. septembar“ Pirot

Награда за колективна играCULTURE BRIDGING FESTIVAL

Спектакъл за деца „Приказка от парка“

OŠ „Despot Stefan Lazarević“ Babušnica

Награда за творчество


CULTURE BRIDGING FESTIVAL

Спектакъл за деца „Като страшна приказка“

PU „Dečja radost“ Babušnica

Награда за аудио ефекти


CULTURE BRIDGING FESTIVAL

Спектакъл за деца „Бунт в библиотеката“

OŠ „Dušan Radović“ Pirot

Награда за сценография


CULTURE BRIDGING FESTIVAL

Спектакъл за деца „Палаво коте“

PU „Čika Jova Zmaj – objekat Neven“ Pirot

Награда за костюм


CULTURE BRIDGING FESTIVAL

Спектакъл за деца „Червената шапчица на двадесет и първи век“

OŠ „Sveti Sava“ Pirot

Награда за режисура


CULTURE BRIDGING FESTIVAL

Спектакъл за деца „Трите прасета“

PU „Dragica Lalović“ Bela Palanka

Награда за актьорско майсторство


CULTURE BRIDGING FESTIVAL

Спектакъл за деца „Сменям пубертета за всичко!“ Достъпно!“

OŠ „Vuk Karadžić“ Pirot

Награда за драматургичен текст


CULTURE BRIDGING FESTIVAL

Спектакъл за деца „Мартенска приказка”

PU „8. septembar“ Dimitrovgrad

Награда за музикално-сценично движение


допълнителни признания

Експертното жури на фестивала присъжда похвала

ЗА НАЙ-ДОБРА АКТЬОРСКА ИГРА НА ФЕСТИВАЛА ЗА РОЛЯТА НА СИНЬОТО ПРАСЕ В ПИЕСАТА „ТРИТЕ ПРАСЕТА“

MATEJI MITIĆU

PU „Dragica lalović“ Bela Palanka


Експертното жури на фестивала присъжда похвала

ЗА НАЙ-ДОБРА АКТЬОРСКА ИГРА НА ФЕСТИВАЛА ЗА РОЛЯТА НА ВЪЛКА В ПИЕСАТА „КОБАЯГИ СТРАШНА ПРИКАЗКА“

ISIDORI MITIĆ

PU „Dečja radost“ Babušnica


Експертното жури на фестивала присъжда похвала

ЗА НАЙ-ДОБРО АКТЬОРСКО ПОСТИЖЕНИЕ НА ФЕСТИВАЛА ЗА РОЛЯТА НА ТИЙНЕЙДЖЕРКА В ПИЕСАТА „ЩЕ СМЕНЯ ПУБЕРТЕТА ЗА ВСИЧКО! УДОБНО!“

JANI DURMIŠEVIĆ

OŠ „Vuk Karadžić“ Pirot


Експертното жури на фестивала присъжда похвала

НА ЕКИПА ОТ УЧИТЕЛИ И ДЕЦА ЗА ЦЯЛОСТНОТО ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ПИЕСАТА „ТРИТЕ ПРАСЕТА“

PU „Dragica Lalović“ Bela Palanka


Експертното жури на фестивала присъжда похвала

НА ЕКИПА ОТ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ПИЕСАТА „ПРИНЦЕСАТА В КЪЩАТА НА КРАДЦИТЕ“

OŠ „8. septembar“ Pirot